Zodra het werk is ingekocht of aanbesteed en de opdracht kan worden verstrekt naar de aannemer breekt de uitvoeringsfase aan. Asset-Consult kan hier de opdrachtgever assisteren en de projectbegeleiding op zich nemen.

Asset-Consult stelt dan samen met de aannemer de planning vast, start de werkzaamheden op en voert controles uit tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, bewaakt het meer- en minderwerk en begeleid de oplevering van de geleverde werkzaamheden.
Daarna levert Asset-Consult de opdrachtgever een nacalculatie van de uitgevoerde werkzaamheden.
 

 

Planning en Kickoff meeting

Voor aanvang van het werk dient er een duidelijke planning aanwezig te zijn. Dit om te voorkomen dat werkzaamheden uitlopen en er meerwerk ontstaat. Asset-Consult stelt daarom voor om voor elk project een kick-off meeting te houden hier worden alle partijen bij betrokken. Hier worden de eventuele logistieke problemen, volgorde van bewerkingen op elkaar afgestemd. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project wordt besloten of er tussentijds bouwvergaderingen dienen te worden gehouden.

 

Uitvoeringscontroles & bewaking Meer- & Minderwerk

Tijdens de werkzaamheden worden er diverse uitvoeringscontroles uitgevoerd. Asset-Consult doet dit om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Tevens worden problemen m.b.t. uitvoering opgenomen en opgelost. Daarnaast bewaakt Asset-Consult tijdens het project de meer- en minderwerken.

 

Oplevering en nacalculatie

Aan het einde van het project draagt Asset-Consult zorg dat de werkzaamheden conform afspraak worden

opgeleverd. Om het project te evalueren wordt door Asset-Consult aan het einde een nacalculatie opgesteld

 
 

  ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:

- Een goede projectbegeleiding voorkomt veel problemen
- U ontvang goede technische begeleiding tijdens het uitvoeringsproces.

- U ontvangt aan het einde van het project een projectevaluatie in de vorm van een nacalculatie